Wat is Reiki?

Een eenvoudige methode om energie over te brengen.

Reiki is een natuurlijke en eenvoudige methode om energie over te brengen op mens, dier of andere levende wezens. Het Japanse woord Reiki betekent “universele levensenergie”. Universeel geeft aan, dat die energie altijd, overal om ons heen is. Wij weten, dat je energie krijgt door zonnestralen op te vangen met je huid, maar de energie zelf kun je niet zien. Die universele energie zit dus altijd overal om ons heen.

Wat doet die energie?

Ieder mens heeft een zelfherstellend vermogen. Dat wil zeggen dat elk menselijk lichaam van nature weet, waar hij/zij iets moet herstellen als er sprake is van een disbalans door bijvoorbeeld een virusinfectie of bijvoorbeeld een wond door een snee. Met Reiki zorg je er voor, dat het lichaam energie krijgt om het eigen herstelproces zo spoedig en krachtig mogelijk te laten verlopen. Ook het herstellen van ernstige aandoeningen is gebaat bij het ontvangen van meer energie met behulp van Reiki. Dat wil niet zeggen dat je met Reiki ernstige kwalen kunt genezen. Reiki is een prima ondersteunende alternatieve geneeswijze in samenhang met de reguliere geneeswijze.

Doordat je met Reiki energie geeft aan het helingsproces kan het de behandeling die de arts in gang heeft gezet extra goed ondersteunen. Ook in het geval van psychische klachten zoals  een Burn-out kan Reiki een helende werking hebben. Het tekort aan energie doordat er lange tijd meer energie gevraagd is.

De oorsprong van Reiki

Het werd door Mikaomi Usui uit Kyoto in Japan eind negentiende eeuw opnieuw ontdekt. Hij gaf het de naam Rei-Ki (uitgesproken als Lei-Ki).

In het Japans betekent het karakter Rei: heilig, geest, mysterie, gift, natuurgeest of onzichtbare geest. Het karakter Ki betekent: energie, natuur, talent en gewaarwording. Meestal wordt Reiki vertaald als universele levensenergie